ZR-T nadal w trybie zdalnym

ZRT nadal dzielnie działa w trybie zdalnym…
Dzieciaki motywowane i monitorowane przez tak samo dzielnych Rodziców korzystają ze wsparcia m.in. Pań Fizjoterapeutek, Terapeutek pracy indywidualnej i grupowej, Pan Logopedek i i Mr. Andrzeja – naszego Pana Psychologa. Wszyscy oni są do dyspozycji Naszych Beneficjentów i Ich Rodziców – konsultują, kierują, doradzają, służą wiedzą merytoryczną a także wsparciem osobistym, bo tak to już jest w ZRT… Jesteśmy ze sobą już tak długo, że nasze relacje nie ograniczają się tylko do procesu terapii i rehabilitacji (choć to głównie Nam przyświeca)
Wszystko to jest możliwe dzięki finansowaniu przez PFRON projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno Terapeutycznym”, który od wielu lat jest stałym elementem działań naszego Stowarzyszenia.

    

Autor: Jarek Szramka