Punkt Wczesnej Interwencji – Starostwo Powiatowe w Iławie

Zaplanowane w ramach zadania pn. „Punkt Wczesnej Interwencji” działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: sprawności ruchowej i zdrowia, a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. 

Autor: Jarek Szramka