W 1992 roku powstało w Iławie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, którego przewodniczącym był pan Adam Margalski. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pani Ireny Kuleszy oraz burmistrza miasta pana Adama Żylińskiego Stowarzyszenie to zwróciło się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektem utworzenia w Iławie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przygotowany i złożony wniosek spotkał się z pozytywną oceną PFRON-u i w 1993 r. powstał Warsztat Terapii Zajęciowej w Iławie. Prowadzony był przez założycielskie Stowarzyszenie do 1996 r. Kierownikiem WTZ została wówczas pani Grażyna Mądra.

W 1996 r. nadzór merytoryczny nad Warsztatem Terapii Zajęciowej w Iławie objęło iławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego przewodniczącym był pan Krzysztof Czupryński (i do chwili obecnej pełni tę funkcję). W 2001 roku kierownikiem Warsztatu został pan Lech Żendarski i sprawował swoją funkcję do 2007 roku – podobnie jak jego poprzedniczka przeszedł na zasłużoną emeryturę. Obecnie warsztatem kieruje pan Marian Wilkowski.

Na zajęcia terapeutyczne do WTZ uczęszcza 75 uczestników, wśród których są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Celem warsztatu jest profesjonalne wspomaganie osób niepełnosprawnych w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego,  ruchowego, w procesie kompleksowej rehabilitacji sprzyjającej przystosowaniu do maksymalnie samodzielnego życia.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w WTZ zapraszamy do naszej siedziby:

Iława, ul. Wiejska 2d

tel./fax  (089) 649 79 49

poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

Kto może być uczestnikiem WTZ?

Uczestnikiem Warsztatu może być każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która wyraża chęć korzystania  z  dostępnych w WTZ  form rehabilitacji oraz spełnia wymagania formalne, czyli:

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia polegają na uczestniczeniu w różnorodnych formach terapii pracą, które realizowane są  w pracowniach: multimedialnej, stolarskiej i umiejętności praktycznych, krawiecko-hafciarskiej, rękodzieła, ceramicznej, plastyczno-witrażowej oraz gospodarstwa domowego.

Podczas zajęć uczestnicy doskonalą umiejętności zawodowe, rozwijają zainteresowania i podstawowe zdolności niezbędnie do samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Uczestnictwo w WTZ jest nieodpłatne.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku  do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Formami wspomagającymi są zajęcia w pracowni działalności kulturalnej i psychoedukacji, aktywności życiowej, kinezyterapia oraz działalność pozawarsztatowa, której celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskowym społecznym. Uczestnicy WTZ biorą też czynny udział w różnych formach prezentacji swoich sprawności i umiejętności. Zdobywają nagrody, medale i dyplomy podczas imprez sportowych i artystycznych, również o randze międzynarodowej.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w WTZ?

WTZ przygotowuje osobę niepełnosprawną do życia w środowisku społecznym i podjęcia pracy, a zatem daje perspektywę życiową, satysfakcję otwiera na kontakty z innymi ludźmi, daje szansę na usamodzielnienie, rozwijanie zdolności. Poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia – w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy lub otwartym rynku pracy (w formie zatrudnienia wspomaganego).

Prowadzona rehabilitacja społeczna i zawodowa przyczynia się do polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększa ich niezależność, zmienia wizerunek – z osób wymagających ciągłej opieki i pomocy na osoby potrzebujące wsparcia tylko w sytuacjach koniecznych.