Dbamy o Twoje dane osobowe 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających ze wsparcia PSONI Koło w Iławie


W jakim celu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?
 
Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty wsparcia dla osób korzystających ze wsparcia PSONI Koło w Iławie.
Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa i siedziba organizacji (jeśli istnieje), informacje o niepełnosprawności i danych wymaganych w ramach realizowanych projektów przez PSONI Koło w Iławie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a,b,c,f RODO oraz art 9 ust 2 lit. d RODO wynikający konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych i statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach.


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D,

e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl , tel. 505 075 931

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

pani Agata Janiszewska-Skowron e-mail: zk.ilawa@psouu.org.pl , która jest osobą właściwą do kontaktu w sprawie Pani/Pana danych osobowych.


Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
 
Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane w celu realizacji projektów PSONI Koło w Iławie, które zakładają m.in.:
  • badanie ewaluacyjne, w związku z czym, dane są udostępniane firmie ewaluacyjnej,
  • wsparcie szkoleniowe, terapeutyczne w związku z czym dane są udostępniane terapeutom oraz trenerom.
  • firmie hostingowej
  • i innym podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa. 

Przez jaki okres dane będą przechowywane?
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji zadań, projektów zgodnie z przyjętą kategorią archiwalną w Stowarzyszeniu.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 
Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje
 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z projektów w ramach których korzystacie Państwo ze wsparcia.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym