Jeżeli chcieliby Państwo pomóc naszemu Stowarzyszeniu, możecie przekazać pieniądze na konto PSONI Koło w Iławie. Tak przekazane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych. To dzięki Waszej pomocy, zadbamy o ciągłą i kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym podać nr KRS: 0000340480

KTO I JAK WYPEŁNIA PIT  
PIT-36 – nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1% podatku na rzecz OPP 
PIT-36L – od 2008r. możliwość odpisania 1% podatku mają podatnicy podatku liniowego 
PIT-37 – w przypadku wspólnego rozliczania małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego dochodu męża i żony. 
PIT-38 – podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód. 
PIT-39 – przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008r. 

PRZYKŁADOWY PIT

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi do 30.04 kolejnego roku złożyć w US zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego 

 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali na nasze Stowarzyszenie 1% podatku. Jest to dla nas pomoc wyjątkowa i bardzo cenna. Pozwoli ona na dalsze prowadzenie ciągłej i kompleksowej terapii oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.