Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny istnieje od wiosny 2006 roku.

Zajęcia w Zespole prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 18.00.

Rodziców  zainteresowanych formami wsparcia w ramach pracy Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego zapraszamy do naszej siedziby:

Iława, ul. Wiejska 2D

tel. 505-075-931


Cel projektu:

zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, beneficjentów projekty. Cel ten realizowany będzie poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:


Okres realizacji:


Uczestnicy projektu:

Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu gmin powiatu iławskiego i nowomiejskiego. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny dotyczące ciągłej i kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada objęcie wsparciem 45 beneficjentów ostatecznych w przedziale wiekowym od 3 do 24 r.ż.


Warunki rekrutacji znajdziecie Państwo pod tym linkiem https://www.psoni.ilawa.pl/zrt/rekrutacja-do-projektu-rozpoczeta/

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela p. Marian Wilkowski tel. 89 649 79 49 w. 209 lub 505 075 931.


Formy wsparcia w projekcie:


Załączniki: