REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku będzie realizowało projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”, który został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynia się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:

W ramach realizacji projektu będzie można skorzystać ze wsparcia następujących specjalistów: psychologa, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej oraz terapeutów zajęć indywidualnych i grupowych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentacji rekrutacyjnej do 28.03.2022 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. Wiejskiej 2d, pok. Nr 109 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 14.00.

Więcej informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.psoni.ilawa.pl

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela p. Marian Wilkowski tel. 89 649 79 49 w. 109 lub 505 075 931.

Regulamin Rekrutacji Beneficjentów.

Załączniki:

Autor: Jarek Szramka