Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie w 2006 r.

Cele i zadania, jakie stawia przed sobą Zespół, obejmują prowadzenie interdyscyplinarnej pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  poprzez:

W ramach działań Zespołu powołana została Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością – spotkania grupy z psychologiem odbywają się średnio raz w miesiącu.

Nasze zadania realizujemy głównie  poprzez:

    

W okresie letnim organizowaliśmy również zajęcia z hipo- i hydroterapii oraz wyjazdy krajoznawcze, imprezy okolicznościowe.

    

W ramach wspomagania rozwoju stosujemy znane  i uznawane na całym świecie metody terapii i rehabilitacji m.in.  terapię zaburzeń sensorycznych, terapię behawioralną, program terapii TEACCH, muzykoterapię, plastykoterapię, biblioterapię, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności Knillów  i wiele innych.

Prowadziliśmy także kółka tematyczne, tak by  każdy z naszych podopiecznych miał  możliwość  rozwijania swoich zainteresowań. Były to: zajęcia kulinarne, ceramiczne, komputerowe, plastyczne i fotograficzno – krajoznawcze.

    

Oprócz działalności typowo terapeutycznej pragniemy również realizować misję społeczną –  zmniejszać bariery, niechęć i strach  wobec niepełnosprawności u osób w pełni sprawnych.

Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny sprzyja nawiązaniu nowych znajomości i kontaktów społecznych, co nie pozostaje bez znaczenia dla dzieci i młodzieży, która często jest izolowana od rówieśników. Integracji sprzyjają organizowane przez nas wycieczki rekreacyjne, kulturalno – krajoznawcze, jak również imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Andrzejki i wiele innych.

  

Usługi przez nas oferowane świadczą doświadczeni specjaliści m.in. rehabilitanci, logopedzi, psychologowie, oligofrenopedagodzy. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  w wieku od 3 do 24 r.ż z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego. Każdy podopieczny Zespołu powinien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne mają charakter bezpłatny.