Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  w wieku od 3 do 24 roku życia z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.

Każdy podopieczny Zespołu powinien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.