Działalność Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego możliwa jest
dzięki dofinansowaniom pochodzącym z:


2021 rok

          


2020 rok

                


2019 rok

                


2018 rok

      


2017 rok