REHABILITACJA ZAWODOWA W WTZ w Iławie – praktyka

Rehabilitacja zawodowa obejmuje część ogólnego procesu rehabilitacji, który polega na świadczeniu takich form/usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnienie. Warsztaty Terapii Zajęciowej – jak wskazano wyżej – są zobowiązane do realizowania zadań na poziomie pierwszych dwóch etapów (Art. 10a ust. 2 Ustawy o rehabilitacji). Aby móc efektywniej wspierać osoby z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej, oprócz instruktorów terapii zajęciowej/zawodu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Iławie zatrudnia także specjalistę ds. rehabilitacji zawodowej i trenera pracy.

Dobre rozpoznanie

Punktem wyjścia w planowaniu aktywizacji społeczno-zawodowej osoby z niepełnosprawnością jest właściwe, dogłębne i wieloprofilowe zdiagnozowanie jej potencjału i preferencji. Iławski WTZ wykorzystuje w tym celu elementy innowacyjnego podejścia opartego na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Na bazie ICF opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji i terapii uczestnika, który zawiera obszerną i ujednoliconą formę opisu funkcjonowania osoby i jej ograniczeń. Określane są także obszary istotne z punktu widzenia procesu aktywizacji i wskazywane cele. Ważnym aspektem planowania zakresu interwencji jest uczynienie osoby z niepełnosprawnością współodpowiedzialnej za podejmowane działania i ich efekty.

PRAKTYKI ZAWODOWE 2016/2017

Stanowiska:

Podmioty zewnętrzne, w których realizowane są praktyki:

ZATRUDNIENIE UCZESTNIKÓW WTZ W IŁAWIE

Miejsca zatrudnienia: Hotel Port 110***,Centrum Bankietowo-Konferencyjne MOZART, MEGA LUX z Malborka, IN POST, Firma Kateringowa Kucharek, KOM Sp. z o.o. – hurtownia elektronarzędzi w Iławie, Clean Service Sp. z o.o., FHU „Leśna”, BMS Bulding Maintenance Serveces Poland Sp. z o.o., Szpital im. Biegańskiego w Iławie, PHU „Stybowscy”, Hurtownia Cormo Fishing, Bricomarche

Miejsca: Centrum Bankietowo-Konferencyjne MOZART, MEGA LUX z Malborka, IN POST, Firma Kateringowa Kucharek, Gimnazjum Samorządowe Nr 1, Przedszkole Miejskie  Nr 5, Biblioteka Miejska w Iławie, FHU „Kleks”, Przedszkole Miejskie Nr 4, FHU „Leśna”, Internat ZSO w Iławie, Stacja benzynowa BP

Magdalena Wróblewska
psycholog, specjalista ds. rehabilitacji zawodowej w Iławie