Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Miejska Iława / Pierwsze zajęcia

Zadanie to polega na przeprowadzeniu min. 7 treningów i warsztatów tematycznych dla beneficjentów zadania. Każdy z beneficjentów ma możliwość zapisywania się i brania udziału w takich zajęciach, którymi jest najbardziej zainteresowany.

W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 7 warsztatów zakładamy, że każdy warsztat będzie trwał 3h:

W niniejszym zadaniu objętych wsparciem będzie min. 20 dorosłych osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym min. 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), z terenu miasta Iława. Poprzez realizację zadania wśród osób zrekrutowanych stworzymy im możliwość poszerzenia wiedzy i udziału w takich warsztatach tematycznych z których do tej pory nie korzystali.

Pierwsze warsztaty tematyczne (ceramiczne) w ramach zadania Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Miejska Iława, odbyły się 19 czerwca 2020.


Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława

Autor: Jarek Szramka