Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Miejska Iława

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie aktywności, atrakcyjności i poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji.

Autor: Jarek Szramka