Dzienne Centrum Aktywności – Gmina Wiejska Iława

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji m.in. poprzez:

Rodzaj zajęć i treningów będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika tak, aby miał on szansę podtrzymać lub poprawić/rozwinąć swoje kompetencje we wskazanych zakresach funkcjonowania.


Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wiejskiej Iława

Autor: Jarek Szramka