Dzienne Centrum Aktywności – Przeciwdziałanie wykluczeniu…

Głównym celem realizacji zadania pn. Dzienne Centrum Aktywności jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji m.in. poprzez:

 

Z dniem 3 lutego uczestnicy zadania rozpoczęli udział w zajęciach aktywizujących, odbywających się w 11 pracowniach tematycznych:

 

Uczestnicy mają zapewnioną możliwość korzystania z różnorodnych zajęć i treningów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-15:00 (tj. średnio 6 godzin dziennie/30 średniotygodniowo), np.:

Rodzaj zajęć i treningów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika tak, aby miał on szansę podtrzymać lub poprawić/rozwinąć swoje kompetencje we wskazanych zakresach funkcjonowania.

 

Czas realizacji zadania publicznego: 03.02. – 30.11.2020 r.


       

Autor: Jarek Szramka