Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Informujemy, że 15 września 2016 r. Krajowy Sąd Rejestrowy w Olsztynie zatwierdził zmianę nazwy naszego Stowarzyszenia, która obecnie brzmi: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie (w skrócie: PSONI Koło w Iławie).

PSONI Koło w Iławie jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. We wrześniu 2015 r. najwyższe władze Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Zgromadzenie Elektorów, składające się z 123 przedstawicieli wszystkich Kół, wprowadziło do Statutu zmiany, z których najważniejsza obejmowała zmianę nazwy Stowarzyszenia. Z uwagi na konieczność zatwierdzenia podjętych decyzji w sądach rejestrowych, odpowiadających lokalizacji poszczególnych Kół, wprowadzanie nowej nazwy do użycia wymagało czasu. Iławskie Koło PSONI uzyskało potwierdzenie wprowadzonych zamian 15 września 2016 r.

Nowa nazwa Stowarzyszenia jest bliższa współczesnym poglądom oraz zgodna z najnowszymi trendami w naukach humanistycznych i z aktami prawa międzynarodowego, zwłaszcza wprowadzonej w polski system prawny niemal równo 4 lata temu – Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Nowa nazwa odpowiada na wyzwania XXI wieku, traktujące wszystkich członków społeczeństw, w tym także każdą osobę z niepełnosprawnością intelektualną, w sposób równy, podmiotowy i z poszanowaniem jej godności osobistej. Z pewnością znacznie lepiej będzie się przyczyniać do realizacji misji Stowarzyszenia, którą jest:  dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Autor: Iwona Brejdakowska