Nowa edycja projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży…”

Informujemy, że od 01.04.2022 nasze stowarzyszenie rozpoczyna nową edycję projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia na ulicy Wiejskiej 2D (budynek Centrum Aktywności Lokalnej) w Iławie.
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

W ciągu trzech lat realizacji projektu planujemy objąć wsparciem 45 beneficjentów – dzieci (od 3 lat), młodzież oraz osoby dorosłe (do 24 r. ż.). Warunkiem do uczestnictwa w projekcie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści, pracujący na podstawie Indywidualnych Planów Działania oraz harmonogramów zajęć tworzonych dla każdego dziecka (w porozumieniu z Rodzicem/Opiekunem).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 505 075 931/ 89 649 79 49 lub osobiście: ul. Wiejska 2D (budynek Centrum Aktywności Lokalnej – pokój 109).

Wszystkie zajęcia oferowane w ramach zadania mają charakter bezpłatny.

Zapraszamy do śledzenia realizacji projektu na naszym profilu:
https://www.facebook.com/psoni.ilawa

Autor: Jarek Szramka