Projekt pn. „Tratwa – zachowanie ciągłości procesu rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży…

Miło nam poinformować, iż Fundacja PZU zaangażowała się w działania wspierające rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podopiecznych PSONI Koło w Iławie.

Projekt pn. „Tratwa – zachowanie ciągłości procesu rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podopiecznych Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego” realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.

Opis projektu: Realizacja projektu przewiduje: – prowadzenie indywidualnego wsparcia wobec dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 3-24 r.ż. przez: psychologa, logopedę, fizjoterapeutę prowadzącego (nadzorujących proces i postępy bieżącej rehabilitacji), fizjoterapeutę, terapeutów zajęć indywidualnych i grupowych.

Miejsce realizacji projektu: Iława, ul. Wiejska 2d

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-05-06

Data zakończenia: 2019-12-31

Kontakt: tel. 505 075 931

Autor: Jarek Szramka