Terapia grupowa ZR-T

Codzienne wsparcie w ramach terapii grupowej jest możliwe dzięki realizacji projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym”, który finansowany jest ze środków PFRON.

Autor: Jarek Szramka