Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania…

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 27.03.2018 r. do 30.11.2020 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Iława realizuje zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”.

W ramach realizowanego zadania oferujemy:

Zajęcia w ramach prac Zespołu Rehabilitacyjno –Terapeutycznego skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3  do 24. r.ż.

Warunkiem skorzystania z oferowanego wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenia o niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-1800 w budynku PSONI Koło w Iławie przy ul. Wiejska 2d

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu:
tel. 505 075 931 
lub osobiście
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wiejska 2d Iławie (pok. 109).

Zadanie pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” zostało dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława.

Autor: Jarek Szramka