Zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu…”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w ramach działalności Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego realizuje zadanie pn. ”Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania”. Jest to projekt finansowany ze środków Gminy Wiejskiej Iława, Gminy Miejskiej Iława oraz ze środków własnych Stowarzyszenia pozyskanych w ramach 1%.

W trakcie zadania oferujemy prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i terapii z zakresu:

Zajęcia w Zespole Rehabilitacyjno –Terapeutycznym skierowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24. r.ż.. Warunkiem skorzystania z oferowanego wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność tj. orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Wiejskiej 2D (budynek Centrum Aktywności Lokalnej).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy

do kontaktu telefonicznego: 505 075 931 lub osobistego.


   

Autor: Jarek Szramka