Rozeznanie Rynku Nr RR/1/AS.PSONI/2019 na usługi psychologiczne 
W związku z realizacją projektu „Akademia samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku. 
Opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty – w załączniku.
Oferty należy składać do 11.03.2019 do godz. 10:00 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skany/pdf) lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101, 14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „RR/1/AS.PSONI/2019”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Treść zapytania RR/1/AS.PSONI.2019

Rozeznanie Rynku Nr RR/2/AS.PSONI/2019 na usługi fizjoterapeutyczne
 
W związku z realizacją projektu „Akademia samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku. 
 
Opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty – w załączniku.
 
Oferty należy składać do 12.03.2019 do godz. 10:00 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skany/pdf) lub osobiście w Biurze Projektu: ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101, 14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „RR/2/AS.PSONI/2019”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Treść zapytania RR/2/AS.PSONI.2019

Rozeznanie Rynku Nr RR/3/AS.PSONI/2019 na zakup i dostawę mebli w ramach projektu „Akademia samodzielności” 
 W związku z realizacją projektu „Akademia samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku. 
Opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty – w załączniku.
Oferty należy składać do 10.04.2019 do godz. 12:00 pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skany/pdf) lub osobiście w Biurze Projektu: 
ul. Wiejska 2D, I piętro, pok. 101
14-202 Iława
e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl 
 
Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy opatrzyć tytułem: „RR/3/AS.PSONI/2019”.
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Treść zapytania RR/3/AS.PSONI/2019
Zał. 1 – Specyfikacja 
Zał.2  – Formularz ofertowy
 
ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
Treść zapytania RR/3/AS.PSONI.2019